Logo cocoagriculture2

C.A.Coco

Coco Agriculture Co.,LTD.

Cocoagriculture

เกี่ยวกับเรา

บริษัท โคโค่ อะกรีคัลเจอร์ จำกัด

รางวัล coco peat7

บริษัท โคโค่ อะกรีคัลเจอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2560 โดยคุณอนุสรณ์ ขัวญคงบุญ บริษัทมีเป้าหมายที่จะพัฒนาวัสดุเพาะกล้า และวัสดุปลูกพืช จากส่วนเหลือทิ้งจากเปลือกมะพร้าว นำมาผ่านกระบวนการวิจัย และปรับปรุงคุณสมบัติ ให้เหมาะสมต่อการปลูกพืช ซึ่งแนวคิดนี้ได้รับการสนับสนุนจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (Southern Science Park) ของประเทศไทยภายใต้โครงการ Innocation Hub ปี 2560 ซึ่งสนับสนุนโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จนประสบความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีความเป็นสินค้านวัตกรรม ชื่อว่า โคโค่พีท พลัส และสามารถวางจำหน่ายทั้งในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย, แอลจีเรีย, ลาว เป็นต้น อักทั้งยังช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนจากการใช้สินค้า โคโค่พีท พลัส ทดแทนสินค้านำเข้า เช่น พัทมอส ซึ่งมีราคาแพง และกำลังจะหมดในอนาตจได้ อีกทั้งยังได้รับรางวัล การันตีถึงคุณภาพและศักยภาพของสินค้าในระดับประเทศและระดับเอชีย คือ กำ

  • รางวัลชนะเลิศสาขานักธุรกิจนวัตกรรม ปี 2020 (RSP Innovation Awards 2020)
  • รางวัล AABI Torch Award for Internationalization 2021 from Asia Association of Business Incubation
grow slab

โคโค่ พีท พลัส

โคโค่ พีท พลัส คือ ขุยมะพร้าวละเอียดที่ผ่านกระบวนการปรับสภาพทางด้านกายภาพ และ คุณสมบัติต่างๆ เพื่อให้เหมาะกับการนำปใช้เพาะกล้าพืชผัก เป็น วัสดุตอนกิ่ง วัสดุปลูกหญ้า และปลูกพืชทุกชนิด เสริมสร้างให้ต้นกล้า มีรากที่แข็งแรง เจริญเติมโตได้ดี