Logo cocoagriculture2

C.A.Coco

Coco Agriculture Co.,LTD.

Cocoagriculture

Peat Moss คืออะไร? แล้วทำไมเราต้องมองหาวัสดุเพาะกล้าอย่างอื่นเพื่อใช้แทนพีทมอส?

พีทมอส (Peat Moss) เป็นวัสดุเส้นใยสีน้ำตาลเข้มของสแฟ็กนัมมอสและอินทรีย์อื่นๆ ที่ย่อยสลายแล้วทับถมกันมานานหลายพันปี ก่อเกิดเป็นพีทมอสอยู่ที่ชั้นล่างพื้นที่ชุ่มน้ำ พีทมอสมักใช้เป็นสารปรับปรุงดินหรือวัสดุปลูกในสวนและพืชสวน เนื่องจากความสามารถในการปรับปรุงโครงสร้างดินและอุ้มน้ำได้ดี มีความโปร่งที่ทำให้พืชได้อากาศทั่วถึง ไม่เปื่อยย่อยสลายตัวเร็วเกินไป อย่างไรก็ตาม พีทมอสไม่ใช่ทรัพยากรหมุนเวียน และการเก็บเกี่ยวอาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่อสิ่งแวดล้อม

ด้วยเหตุนี้จึงมีทางเลือกมากมายที่ถูกมองว่าเป็นวัสดุทดแทนพีทมอส ข้อกังวลหลักประการหนึ่งของพีทมอสคือความยั่งยืน ต้องใช้เวลาหลายพันปีในการย่อยสลายและก่อเกิดเป็นพีทมอส ซึ่งความต้องการพีทมอสที่มากขึ้น นำไปสู่การเก็บเกี่ยวมากเกินไปและการทำลายพีทมอส ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศในท้องถิ่น

นอกจากนี้ พีทมอสอาจมีราคาแพงในการซื้อ สิ่งนี้อาจทำให้ชาวสวนบางคนเข้าถึงทรัพยากรอันมีค่านี้ได้ยาก แต่ก็มีทางเลือกมากมายสำหรับทดแทนพีทมอสที่สามารถใช้เป็นวัสดุเพาะกล้าหรือวัสดุปลูกแทนพีทมอสได้ ตัวเลือกหนึ่งที่ได้รับความนิยมคือขุยมะพร้าวซึ่งทำจากเปลือกมะพร้าวที่มีเส้นใย มีความสามารถในการกักเก็บน้ำได้ใกล้เคียงกับพีทมอสและเก็บเกี่ยวได้ยั่งยืนกว่า เนื่องจากต้นมะพร้าวเป็นทรัพยากรหมุนเวียน ทางเลือกอื่นๆ ได้แก่ เศษไม้ ปุ๋ยหมัก และเปลือกไม้ที่ทำปุ๋ยหมัก วัสดุเหล่านี้สามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงโครงสร้างของดินและให้ธาตุอาหารแก่พืช โดยไม่ต้องกังวลเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับพีทมอส

วัสดุเพาะกล้าใช้แทนพีทมอสที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับเพาะกล้า

พีทมอสเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับวัสดุเพาะกล้าในสวนและพืชสวนมาช้านาน พีทมอสเป็นวัสดุที่ดีสำหรับเพาะเมล็ด และต้นกล้า อย่างไรก็ตาม ความต้องการพีทมอสที่มากเกินไป ทำให้เป็นทางเลือกที่ไม่ยั่งยืนและทำลายสิ่งแวดล้อม โชคดีที่มีทางเลือกอื่นที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากมายสำหรับใช้แทนพีทมอสเป็นวัสดุเพาะกล้าได้ ทางเลือกเหล่านี้ให้ประโยชน์เช่นเดียวกับพีทมอสโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ทางเลือกหนึ่งที่ได้รับความนิยมคือขุยมะพร้าวซึ่งทำจากเปลือกมะพร้าวที่มีเส้นใย มีความสามารถในการกักเก็บน้ำได้ใกล้เคียงกับพีทมอสและเก็บเกี่ยวได้ยั่งยืนกว่า เนื่องจากต้นมะพร้าวเป็นทรัพยากรหมุนเวียน ขุยมะพร้าวยังมีจำหน่ายอย่างแพร่หลายและมีราคาไม่แพง ทำให้เป็นทางเลือกของวัสดุเพาะกล้าใช้แทนพีทมอสที่เข้าถึงได้สำหรับชาวสวน

ทางเลือกอื่นที่ยั่งยืนสำหรับพีทมอส ได้แก่ เศษไม้ ปุ๋ยหมัก และเปลือกไม้ที่ทำปุ๋ยหมัก วัสดุเหล่านี้สามารถนำมาใช้ปรับปรุงโครงสร้างของดินและให้สารอาหารแก่ต้นกล้าได้ ทั้งยังมีความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าพีทมอส

ประโยชน์ของพีทมอส

 • เป็นวัสดุปลูกพืชที่สะอาด ปราศจาก แมลง เชื้อโรค เชื้อรา แบคทีเรีย 
 • มีแร่ธาตุที่จำเป็นเพียงพอสำหรับการเจริญเติบโต (ในช่วงเพาะต้นกล้า)
 • มีความชื้นเพียงพอ และ ปลดปล่อยออกมาให้ต้นกล้าอย่างช้าๆ เมื่อต้นกล้าต้องการ
 • มีสภาพเป็นกลาง (มีค่า HP เป็นกลาง)
 • ลดปัญหาการสลายตัวของธาตุอาหาร เป็นตัวปลดปล่อยปุ๋ยอย่างช้า ๆ ทำให้ช่วยประหยัดปุ๋ย
 • ปกป้องดินจากการแน่นแข็งของดิน และช่วยเติมอินทรียวัตถุในเนื้อดิน
 • ใช้ในปริมาณน้อยในการเพาะต้นกล้าดอกไม้  และต้นกล้าพืชผัก
 • การทำปุ๋ยหมักได้ผลดียิ่งขึ้น พีทมอสช่วยเร่งการทำปุ๋ยหมัก ลดการเกิดกลิ่นเหม็นและช่วยควบคุมการถ่ายเทอากาศและน้ำในกองปุ๋ยหมัก
 • ใช้กับดินเหนียว จะช่วยเพิ่มอากาศในดิน ปรับให้ดินร่วนซุย ปรับช่วยในการถ่ายเทน้ำ และ อากาศได้สะดอก
 • ใช้กับดินทราย จะช่วยเพิ่มเนื้อดิน ปรับให้ดินเก็บรักษาความชื้น ธาตุอาหารในดิน ลดการชะล้างธาตุอาหารของน้ำ

ข้อเสียของพีทมอส

 • สารอาหารน้อย ใช้พีชมอสในการปลูกอย่างเดียว อาจจะไม่เหมาะ ควรจะผสมกับวัสดุอื่นๆ ด้วย เช่น มูลไส้เดือน เพื่อให้พืชได้รับสารอาหารที่จำเป็นครบถ้วน
 • พีทมอสสามารถดูดซับความชื้นได้มากถึง 10 เท่าของน้ำหนัก แต่ถ้าแหงสนิทเมื่อไหร่ ต้องใช้เวลาสักพักในการดูดซับความชื้นอีกครั้ง
 • ระวังเรื่องค่าความเป็นกรด ไม่ใช่พืชทุกขนิด จะชอบความเป็นกรด ผู้ใช้ควรตรวจสอบให้ดี
 • มีราคาแพง
 • เนื่องจาก พีทมอส ใช้เวลานานในการเปิดขึ้นตามธรรมชาติ และมีจำนวนน้อย จึงเป็นถกดถียงกันในด้านสิ่งแวดล้อม ว่าสมควรนำมาใช้หรือไม่

Coco Peat คืออะไร? ทำไมต้องใช้ Coco Peat ทดแทน

Cocopeat หรือ โคโค่พีท เป็นวัสดุเพาะที่มีประโยชน์หลากหลายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำลังถูกใช้เป็นทางเลือกแทนพีทมอสมากขึ้นเรื่อยๆ Cocopeat เหมาะกับทางเลือกที่ยั่งยืนสำหรับทดแทนพีทมอส ทำจากใยมะพร้าวที่เป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมมะพร้าวและเป็นทรัพยากรหมุนเวียน นอกจากนี้ยังมีความยั่งยืนในการผลิตมากกว่าพีทมอส เนื่องจากต้องใช้พลังงานน้อยกว่าในการแปรรูป

ในแง่ของคุณสมบัติเป็นวัสดุเพาะชำ ผลิตภัณฑ์โคโคพีทมีประโยชน์หลายอย่างเช่นเดียวกับพีทมอส เป็นสารปรับสภาพดินที่ดีเยี่ยมช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินและการกักเก็บน้ำ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งสารอาหารตามธรรมชาติที่มีธาตุต่างๆ เช่น โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม 

ข้อได้เปรียบที่สำคัญอย่างหนึ่งของโคโคพีทคือความสามารถในการกักเก็บน้ำ มีความสามารถในการอุ้มน้ำสูง จึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับใช้ในระบบไฮโดรโปนิกส์และสวนคอนเทนเนอร์ นอกจากนี้ยังมีน้ำหนักเบาทำให้ง่ายต่อการจัดการและขนส่ง

โดยรวมแล้ว coco peat เป็นทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีเยี่ยมสำหรับการใช้พีทมอสในเรือนเพาะชำ เป็นทรัพยากรหมุนเวียนและยั่งยืน และคุณสมบัติเป็นสารปรับปรุงดินทำให้เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการใช้งานในสวนและพืชสวนที่หลากหลาย

ประโยชน์ของ Coco Peat วัสดุเพาะกล้าทดแทนพีทมอส

Cocopeat เป็นวัสดุปลูกที่ยั่งยืนและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ซึ่งมีประโยชน์หลายประการในฐานะวัสดุเพาะชำ ประโยชน์ของการใช้ cocopeat ได้แก่ :

 1. การกักเก็บน้ำสูง: coco peat มีความสามารถในการอุ้มน้ำสูง ซึ่งหมายความว่าสามารถกักเก็บน้ำและสารอาหารได้นานขึ้น ลดความจำเป็นในการรดน้ำบ่อยครั้ง
 2. การไหลเวียนของอากาศที่ดี: coco peat มีโครงสร้างเป็นรูพรุนที่ช่วยให้การไหลเวียนของอากาศดี ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนารากที่ดีของพืช
 3. ค่า pH เป็นกลาง: coco peat มีระดับค่า pH เป็นกลาง จึงเหมาะสำหรับพืชหลากหลายชนิด
 4. ต้านทานโรค: โคโคพีททนทานต่อแมลงศัตรูพืชและโรคต่างๆ ซึ่งช่วยลดความต้องการยาฆ่าแมลงและสารเคมีอื่นๆ ในโรงเพาะชำ
 5. ยั่งยืน: coco peat เป็นทรัพยากรที่ยั่งยืนและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ทำให้เป็นทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในฐานะวัสดุเพาะกล้าคุณภาพสูง
 6. น้ำหนักเบา: coco peat มีน้ำหนักเบาและใช้งานง่าย ทำให้สะดวกสำหรับการใช้งานในเรือนเพาะชำขนาดใหญ่
Coco-Peat-vs-Peat-Moss-–-การเลือกวัสดุเพาะกล้าที่เหมาะสม

Coco Peat vs Peat Moss – การเลือกวัสดุเพาะกล้าที่เหมาะสม?

เมื่อเลือกวัสดุปลูก สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาความต้องการเฉพาะของพืชของคุณและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของวัสดุที่คุณกำลังพิจารณา ต่อไปนี้คือปัจจัยบางประการที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกระหว่างโคโคพีทและพีทมอส:

 1. การกักเก็บน้ำ: ทั้งโคโคพีทและพีทมอสมีความสามารถในการอุ้มน้ำสูง แต่โคโคพีทสามารถกักเก็บน้ำและสารอาหารไว้ได้นานขึ้น หากคุณกำลังปลูกพืชที่ต้องการน้ำมาก coco peat อาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่า
 2. pH: Cocopeat มีค่า pH เป็นกลาง ในขณะที่พีทมอสมีสภาพเป็นกรดเล็กน้อย หากคุณกำลังปลูกพืชที่ต้องการระดับ pH เฉพาะ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกวัสดุที่ตรงกับความต้องการเหล่านั้น
 3. ความสามารถในการนำกลับมาใช้ใหม่ได้: coco peat เป็นทรัพยากรที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ เนื่องจากอุตสาหกรรมมะพร้าวเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง ในทางกลับกัน พีทมอสเป็นทรัพยากรที่ไม่หมุนเวียน เนื่องจากต้องใช้เวลาหลายพันปีในการก่อตัวและอาจหมดลงหากเก็บเกี่ยวมากเกินไป หากความยั่งยืนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณ cocopeat อาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่า
 4. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม: coco peat มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าพีทมอส เนื่องจากเป็นผลพลอยได้และไม่ต้องการการทำลายพื้นที่ชุ่มน้ำ ในทางกลับกัน พีทมอสสามารถส่งผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากการทำลายของพีทมอส
 5. ราคา: ทั้ง coco peat และ peat moss อาจมีราคาแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าคุณซื้อที่ไหน เปรียบเทียบราคาและพิจารณาต้นทุนและผลประโยชน์ระยะยาวของวัสดุแต่ละชนิด

More
articles

วัสดุเพาะกล้าใช้แทนพีทมอส

Peat Moss คืออะไร? แล้วทำไมเราต้องมองหาวัสดุเพาะกล้าอย่างอื่นเพื่อใช้แทนพีทมอส?

พีทมอส (Peat Moss) เป็นวัสดุเส้นใยสีน้ำตาลเข้มของสแฟ็กนัมมอสและอินทรีย์อื่นๆ ที่ย่อยสลายแล้วทับถมกัน

Read More »
วัสดุเพาะกล้า

ความสำคัญของวัสดุเพาะกล้าในการเพาะเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นอ่อน

วัสดุเพาะกล้า คือ วัสดุที่ใช้เพาะเป็นองค์ประกอบสำคัญในกระบวนการเริ่มต้นของเมล็ดและการเจริญเติบโตของพ

Read More »